כותרת
> C;
1/1
חודש חופש מהמשכנתה

רוצים "חודש חופש" מהמשכנתא?


לידיעתכם בבנק הפועלים ניתן אחת לשנה, תוכלו לבחור חודש שבו לא תשלמו את החזר המשכנתא.

תוכלו לנצל זאת, בין היתר, בתקופות בהן יש לכם הוצאות גדולות במיוחד עקב אירועים כמו חופשה בחו"ל, אירועים משפחתיים, קייטנות, שיפוץ בית ועוד.....
התשלום בגין אותו חודש יידחה לסוף תקופת ההלוואה ויצטרף אל יתרת ההלוואה. הריבית בגין התשלום הנדחה תתווסף ליתרת קרן ההלוואה הבלתי מסולקת והריבית תחושב ביחס ליתרה החדשה. תקופת ההלוואה שנותרה תוארך בגין כל דחייה.


מתי מגישים את הבקשה לחודש חופש?

עליכם להגיש את הבקשה עד ה- 15 בחודש שקודם לחודש שעבורו מבוקשת הדחייה. לדוגמא, בקשה לדחיית התשלום החודשי של חודש אפריל יש להגיש בין ה- 1 למרץ ל- 15 במרץ.
לאחר פנייתכם ישלח אליכם מכתב עד סוף החודש בו יפורטו התנאים לדחיית התשלום החודשי.

איך להגיש את הבקשה?

באתר בנק הפועלים באזור האישי של משכנתאות.

במוקד שירות משכנתאות טלפוני - 2401*

בדואר ישראל - בכתובת רחוב הנגב 11 ת.ד 36002 תל אביב 61360 עבור משכן מחלקת ניהול הלוואות.

לידיעתכם

בתכנית חודש חופש תוכלו לבחור חודש אחד בשנה בו לא תשלמו את התשלום החודשי של המשכנתא. בגין כל חודש דחייה, הריבית עבור אותו החודש תצטרף ליתרת ההלוואה ותחושב ביחס ליתרה החדשה וההלוואה תוארך בחודש ותיפרס מחדש - דבר שיעלה את התשלום הכולל של המשכנתא לבנק. התכנית מיועדת לנוטלי הלוואה מכספי בנק בלבד. במקרה של פיגורים בתשלום ההלוואה לא ניתן לבקש "חודש חופש". הכול כמפורט ובכפוף לתנאי התוכנית שבחוזה ההלוואה ולאישור הבנק.

והכי חשוב לזכור!

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

עוצב ונבנה ע"י יאלו עיצוב, בניית אתרים ושיווק דיגיטלי חריף